Samarbete/Dialog med Mölndals kommun

Mölndals kommun fattar dagligen beslut som påverkar dig. Dina synpunkter och erfarenheter är viktiga för att vi alla skall kunna få bra/bättre service.

På den här sidan lägger vi information och länkar, om hur du som privatperson kan kontakta, påverka och ta del av kommunens arbete.

SPF Strömstararna är en av seniororganisationerna i Mölndal som är intresserad av att ha en fortlöpande dialog med Mölndals kommun, med målsättningen att i samarbete skapa/upprätthålla en "Åldersvänlig stad".

Hur kan man som enskilld medborgare påverka?

Du kan:

  • rösta och engagera dig politiskt 
  • gå med i en lokal partiförening. 
  • skicka in synpunkter och klagomål
  • kontakta politiker direkt 
  • överklaga ett beslut 
  • följa Kommunfullmäktiges möten 
  • läsa offentliga handlingar 

Läs mer på länken: https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/insyn-och-paverkan.html

 

Annat sätt att påverka.

Mölnals olika seniorföreningar är en möjlig väg till påverkan att skapa/upprätthålla en "Åldersvänlig stad".