SeniorNet Studera, ny BRA SIDA!

Välkommen till SeniorNet Swedens studieportal.
Här finns information och tips för alla, från digitala nybörjare till erfarna nätsurfare och kurshandledare.
Lär dig i din egen takt med SeniorNet Studera!

Bli bättre i den digitala världen! se SeniorNet Studera

  • Studiematerialet kan anvädas för självstudier eller med handledare.
  • Studiematerialet är indelat i olika teman.
  • Under varje tema kan du välja ämnen, svårighetsgrad och enhet.

Webbplatsen är framtagen av SeniorNet Sweden, en ideell förening med seniorer som lär seniorer digital teknik. Vårt nationella nätverk består av engagerade volontärer som bidrar till ökad digital delaktighet i samhället.

https://seniornetstudera.se