Hälsa/säkerhet

Säkerhet i vardagen - Tips och råd på äldre dar!

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-he... I filmen berättar överläkare Yngve Gustafson om varför äldre ramlar i hem- och närmiljön och vad anhöriga och äldre själva kan göra för att minimera riskerna. Vi får höra hur Rutan 93 år och hennes dotter Inger tänker kring ålderdom och livsglädje!