Supportgrupp

Supportgruppen har en viktig uppgift. De ordnar så att vi alla får trivsamma medlemsträffar. Borden ställs i ordning, kaffe kokas, fika/mat framdukas och efter medlemsträffarna återställs lokalen i samma skick som när vi anträdde.
Vi söker fler frivilliga, ideella krafter till denna viktiga uppgift. Är vi fler så går arbetet mycket fortare.
Anmäl ditt intresse för att ingå i gruppen!!! se nedan.

Informationen kunde inte hämtas.
Eva Lundström eva.lundstrom1@gmail.com 0705-247232
Maritha Tholerus maritha.tholerus@hotmail.se 0704-068674
Ingrid Johnsson ingridjohnsson6540@gmail.com 0730-242426
Marita Ljungdal denni.ljungdahl@hotmail.se 0709-201093
Denni Ljungdal denni.ljungdahl@hotmail.se 0766-328833
Eva Hagstedt eva.hagstedt@hotmail.com 0733-682117
Lars-Göran Hagstedt lasse.hagstedt@hotmail.com 0708-997883
     
     

Anmäl ditt intresse för att ingå i gruppen!!!

Anmälan tas emot av: Ordf. Kaj-Åke Larsson, kajakelarsson@gmail.com