Ordförandebrev, höst -23

Hösten 2023

Kära medlemmar!

Vi har nu glädjen erbjuda en modernare layout av vårt program vilket möjliggör ett digitalt utskick som efterfrågats. De som saknar dator får pappersversionen i ett brev. Följ våra uppdateringar på hemsidan och i Appen.

Vi efterfrågar medlemmarnas förslag på nya styrelseledamöter, cirkelledare och personer som vill hålla i och samordna de olika aktiviteterna.

Välkommen att anmäla deltagande i våra program och aktiviteter från den 22:e augusti klockan 10:00. Tidigare anmälan lämnas utan beaktande.

Studiecirklar i olika ämnen är berikande för kunskap och gemenskap och vi har utrymme för nya grupper i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Kontakta Anna-Karin Feragen, tel. 0722-003650 alternativt E-post anna-karin.feragen@sv.se eller någon i styrelsen så planerar vi in detta tillsammans.  

Körsång är en av landets största folknöjen. Var med och sjung ut och vädra dina lungor tillsammans med kören Treklangen. Vi träffas i Centrumkyrkan Kållered. Kontakta anna-karin.feragen@sv.se.

En Sverigelott erhålles för varje nyrekryterad medlem till SPF Strömstararna. När registreringen är genomförd kontaktar ni veronica.sjolin@spfseniorerna.se och lotten skickas hem till er.

Kontakta Fixaren Lena på 031-315 24 65 för enklare göromål inomhus om du är över 70 år eller Mölndals Digitala Fixare Kristina på 031 - 3152819 utan kostnad. Våra lokala fixare visar legitimation från Mölndals stad vid hembesök och sekretess råder.     

Äldres säkerhet i hemmet och ute i samhället är ständigt hotad. Släpp inte in någon som inte är känd eller har tidsbokning för beställda arbeten. DNA-märkning av de mest värdefulla sakerna möjliggör spårning. Medföljande dekaler avskräcker tjuvar.

Avbryt omedelbart telefonsamtal från okända personer som erbjuder gratis varor mot att man skall logga in på sitt bankkonto. Polisanmäl sådana bedrägeriförsök.

Besök vår hemsida på www.spfströmstararna.se. Där hittar Ni även inloggning till den nya SPF-appen där vi kan följa alla föreningar, distrikt och SPF centralt i realtid i våra mobiltelefoner.

Mycket välkomna till höstens medlemsträffar och övriga aktiviteter önskar vi alla i styrelsen genom

Kaj-Åke Larsson /Ordförande