Fysiska aktiviteter från nätet

Här lägger vi in länkar till youtube och andra länkar som visar stärkande fysiska rörelser. Något ni kan utöva på egen hand eller tillsammans i grupp.