Vad är AI?

Grundkurs i AI
Vad är AI och hur används tekniken på olika ställen i samhället? Hur lär sig en AI och kan den tänka som en människa? Vad finns det för möjligheter och risker med datorer som blir allt mer självständiga? Här får du lära dig grunderna om AI – artificiell intelligens.

Innehåll på sidan:

  • Vad är AI för något?
  • AI är redan vardag
  • Vilka risker finns det med AI?
  • AI kan ta nätbedrägerir till en ny nivå
  • Så påverkar AI källkritiken på nätet
  • Vad gör AI med din data?

Länk: https://internetkunskap.se/grundkurs-i-ai/