Ordförandebrev våren -24

Kära medlemmar - Välkomna till ny termin, Våren -23

NÅGRA ORD FRÅN VÅR ORDFÖRANDE

Kära medlemmar!

Vi har för 2024 ansökt ekonomiska medel från Socialstyrelsen för att möjliggöra för fler att delta i våra aktiviteter via en bidragsbudget som heter ”Motverka ofrivillig ensamhet”. Detta ger oss möjlighet att subventionera kostnaderna för resor och därigenom öka deltagandet.

Vi efterfrågar medlemmarnas förslag på nya styrelseledamöter, cirkelledare och personer som vill hålla i och samordna de olika aktiviteterna.

Välkommen att anmäla deltagande i våra program och aktiviteter från den 3:e januari klockan 10:00. Tidigare anmälan lämnas utan beaktande.

Studiecirklar i olika ämnen är berikande för kunskap och gemenskap och vi har utrymme för nya grupper i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Kontakta Anna-Karin Feragen, tel. 0722-003650 alternativt Epost anna-karin.feragen@sv.se eller någon i styrelsen så planerar vi in detta tillsammans.

Körsång är ett av landets största folknöjen. Var med och sjung ut och vädra dina lungor tillsammans med kören Treklangen. Vi träffas i Bifrostkyrkan Mölndal. Kontakta anna-karin.feragen@sv.se.

En Sverigelott erhålles för varje nyrekryterad medlem till SPF Strömstararna. När registreringen är genomförd kontaktar ni veronica.sjolin@spfseniorerna.se och lotten skickas hem till er.

Kontakta Fixaren Lena på 031-315 24 65 för enklare göromål inomhus om du är över 70 år eller Mölndals Digitala Fixare Kristina på 031 - 3152819 utan kostnad. Våra lokala fixare visar legitimation från Mölndals stad vid hembesök och sekretess råder.

Äldres säkerhet i hemmet och ute i samhället är ständigt hotad. Släpp inte in någon som inte är känd eller har tidsbokning för beställda arbeten. DNA-märkning av de mest värdefulla sakerna möjliggör spårning. Medföljande dekaler avskräcker tjuvar.

Avbryt omedelbart telefonsamtal från okända personer som erbjuder gratis varor mot att man skall logga in på sitt bankkonto. Polisanmäl sådana bedrägeriförsök.

Besök vår hemsida spf stömstararna. Där hittar Ni även inloggning till SPF-appen där vi kan följa alla föreningar, distrikt och SPF centralt i realtid i våra mobiltelefoner.

Mycket välkomna till vårens medlemsträffar och övriga aktiviteter önskar vi alla i styrelsen genom

Kaj-Åke Larsson /Ordförande