Om föreningen

SPF Strömstararna bildades 1997 och våra medlemmar kommer numer från hela Mölndal. SPF-föreningen Kvarnhjulet inkorporerades hösten -21, och nu är vi 620 medlemmar. Vi har medlemsträffar första helgfria onsdagen varje månad klockan 12.30 i Fässbergskyrkans församlingslokal (uppehåll under sommaren). Förutom föreningsangelägenheter har vi vid varje träff någon form av underhållning.
Medlemmarna kan även deltaga i olika aktiviteter och i samarbete med Vuxenskolan anordnas studiecirklar i intressanta ämnen. Dessutom arrangerar vi resor och studiebesök varje vår och höst.

Välkommen till en medlemsträff, om du är intresserad av att se hur vi har det, innan du bestämmer dig för medlemskap. Medlemsavgiften är f.n. 250 kr/år och inkluderar prenumeration på tidningen Senioren, som utkommer med 9 nummer per år. Som nybliven medlem kommer du också att bli erbjuden att förmånligt teckna en liv- och olycksfallsgruppförsäkring.