Digitalt stöd i hemmet

Det möjligt att ansöka om att få digitalt stöd i hemmet. Seniorer kan även få gratis digitalt stöd på Biblioteket och på Träffpunkter i Mölndals stad.

En serviceinsats genom hemtjänsten (Vård och omsorgsförvaltningen)

Syftet med insatsen är att bibehålla eller öka självständigheten och minska ett digitalt utanförskap för seniorer. Om du har fyllt 70 år beviljas du insatsen utan behovsprövning. Du beviljas digitalt stöd i maximalt 10 timmar under ett år. För att du ska kunna få digitalt stöd i hemmet behöver du ha tillgång till internet och en dator, smartphone eller surfplatta. Du ansöker om digitalt stöd i hemmet via e-tjänst eller blankett på Mölndals stad webbplats. Du kan även kontakta din biståndshandläggare för att få hjälp med att ansöka.

Ex. på hjälpinsats:

  • Handla på nätet
  • Utöka sociala nätverk

Info: Digitalt stöd i hemmet - Mölndal (molndal.se)

  • OBS! Seniorer kan även få gratis digitalt stöd på Biblioteket och på Träffpunkter i Mölndals stad.
  • OBS! SPF Strömstararna erbjuder även gratis studiecirklar i "Mobile iPhone och Android, Grund" samt "Användbara Appar".