Dagny-appen

Träna på att använda internet och utvalda appar. Dagny-appen är en app som hjälper seniorer bli mer digitalt delaktiga.

Dagny AB, Mölndals stad, Härryda kommun och AllAgeHub har tillsammans med seniorer från pensionärsföreningarna SPF och PRO tagit fram appen DAGNY, en hjälp för att träna på att använda internet och utvalda appar.

Appen Dagny laddas hem från: App Store (ipone-telefon) eller Google Play (androidtelefon)

Här kan du träna på att: 
-Skicka ett mail
-Använda Mobilt BankID
-Köpa en kollektivtrafikresa
-Köpa en parkeringsbiljett

Dagny | App (dagnyapp.se)