Funk-IT Lyftet, - Uppsala kommuns digitaliseringsprojekt

"Funk-IT Lyftet" innehåller flera bra och lätta "småkurser", om hur vi kan dra nytta av den nya digitala omgivningen. Det är ett projekt som drivs av Uppsala kommun och har som mål att öka den digitala kompetensen i samhället. Projektet genomförs med pengar från Post- och telestyrelsen (PTS), och är fritt att använda, sprida och modifiera. Materialet får  dock inte att användas i kommersiella sammanhang.

OBS! Det är Uppsala kommun som skapat nedanstående kurser i Funk-IT Lyftet, men mycket av det är allmängiltigt. Klicka på rubriken för att läsa mer om kurserna i respektive kategori. Där hittar du även kursmaterialet.

Kurserna finns som Powerpoint, PDF, syntolkad eller på YouTube.

 • Använd E-post
  Skapa ett Gmail-konto
  Skicka och bifoga filer med Gmail-konto
  Skapa ett Outlook-konto
 •  
 • Bra i vardagen
  Handla mat online
  Handla läkemedel online
  Ica-app - inköpslistor
  Ica-appen och favoritbutik
  Ica självscanning
  Påminnelser i kalendern på din telefon (Android)
  Påminnelser i kalendern på din telefon (iPhone/iPad)
  Ställa larm- och väckarklocka  på din telefon (Android)
  Ställa larm- och väckarklocka på din telefon (iPhone/iPad) 
  Söka videoklipp på YouTube
  Söka musik på YouTube
  Wi-Fi - iPhone
  Wi-Fi - Uppsala_guest
  Willys e-handel
  Willys inköpslistor
  Willys ladda ner en app
  Willys självscanning
  Väderapp (iPhone/iPad)
 •  
 • Resa
  Boka färdtjänst
  Boka sjukresa i UL-app
  Köpa bussbiljett med UL-app
  Köpa periodbiljett med UL-app
  Ladda reskassa UL
 •  
 • E-leg, internetbank och Swish
  Betala räkningar
  Swish med mottagare
  Swish med telefonnummer
  Vad är Swish
 •  
 • Hitta information på myndigheters hemsidor
  Ansöka om pass hos polisen
  Arbetsförmedlingen
  Försäkringskassan
  Habiliteringen
  Hitta inom sjukvården
  Hitta till polisen
  Pensionsmyndigheten
  Synpunkter och klagomål
  Träffpunkter
  Vårdguiden 1177
  Vårdguiden 1177 - hitta vårdcentral
  Vårdguiden 1177 - välja region
  Söka på en kommuns hemsida
 •  
 • Kommunikationsstöd
  Fotokalendern - lägga till en händelse
  Fotokalendern - titta på en händelse
  Little Story Creator
  MD moment dagbok
  Videosamtal Teams skapa ett möte
  Videosamtal Teams skapa konto
  Videosamtal Facetime
  Videosamtal Google meet - bjuda in
  Videosamtal Google meet
  Videosamtal Messenger
  Videosamtal Skype
  Videosamtal Teams - ladda ner en app - kommunanställd
  Videosamtal Teams - vara med på ett möte
  Videosamtal WhatsApp
  Videosamtal Zoom - skapa ett möte
  Videosamtal Zoom - skapa konto
  Videosamtal Zoom - vara med på ett möte
 •  
 • Ladda ner en app
  Ladda ner en app (Android)
  Ladda ner en app (iPhone/iPad)
 •  
 • Söka nyheter och kultur
  Biblio ljudböcker
  Läsa nyheter på nätet
  Söka aktuellt kulturutbud
  Nyheter och källkritik (Personalfokus)
 •  
 • Söka information och riskmedvetenhet
  Information Covid-19, Coronavirus
  Söka telefonnummer och adress - Eniro.se
  Söka telefonnummer och adress - Hitta.se
  Öka modet att använda teknik till att söka information
  Sociala medier
  Källkritik
  Upplandsmuseets öppettider