Ett stort tack

Vår trevlige Strömstare-medlem, Inge Johnsson, tillika en klippa i vår supportgrupp vid medlemsmötena, avled i mars månad. Ingrid Johnsson, Inges fru, vill skicka ett STORT TACK till alla Strömstarar, för gåvan till cancerfonden.