Medlemsträff onsdag 2/3, kl 13.30, i Fässbergskyrkans församlingshem

Äntligen kan vi ses igen, om än med viss försiktighet. Förutsättningarna är att alla är fullt vaccinerade, helt friska och undviker närkontakt.              VÄLKOMNA

Program på medlemsmötet onsdag den 2/3-22:

  • Information och presentation av Strömstararnas återuppväckta hemsida
  • Information och presentation av SPF:s nya app
  • Underhållning/föredrag av Ulf Magnusson, som berättar om den siste lantbrevbäraren i Mölndal.
  • Kaffe och smörgås. Lotter.
  • Kostnad 60:-. Kontant betalning vid entré.
  • Anmälan till Kaj-Åke Larsson senast 24 februari, kaj-ake.larsson@telia.com