Förhindra fallolyckor

Här lägger vi in tips och länkar till hur man kan förhindra fallolyckor och om hur man kan ta sig upp ifall olyckan är framme.