Gör dig synlig i trafiken

När vi nu gått över till vintertid påverkar det också oskyddade trafikanters synbarhet eftersom det blir mörkare tidigare på eftermiddagen. Det bästa sättet att skydda sig från olyckor är att bära reflexer eller reflekterande kläder och skor. Med reflexer upptäcks du på ca. 125 meter i halvljus. Utan reflexer blir avståndet ca 25 meter. Att använda reflexer är lika viktigt i tätorter med gatubelysning som på vägar utan belysning. Se över ditt reflexbestånd, sortera bort de som är gamla och använd endast nya och färska. Det kan rädda dig från att drabbas av en olycka.

En mycket farlig situation är vid möte mellan två bilar och en gående eller cyklist utan belysning och reflexer samtidigt befinner sig på vägen vid mötet. Här ligger också ett stort ansvar på fordonsföraren att anpassa farten, ha bra belysning och god sikt genom vindrutan.

I genomsnitt skadas ca. 650 fotgängare varje månad i landet, men under november och december ökar siffran till närmare 900. Ökningen är störst mellan kl. 16-18. Samma mönster återkommer i antal dödade fotgängare. Det är betydligt fler som dödas i november och december jämfört med övriga månader.

Trafikkommittén
Bernt Bergkvist