Frågor om vägföreningar

Brev från SPF Leksand till kommunen:

  • Jag får mycket frågor om vägföreningar och om hur kommunen går vidare med frågan. Har ni någon information?

Jahn Östberg SPF

----------------------------------------------------------

Svar:

Hej Jahn

På kommunens hemsida finns mer information:

http://www.leksand.se/Trafik-och-infrastruktur/Trafik-och-gator/Gator/Enskilda-vagar/

Med vänlig hälsning
Lars Lindblom, Trafikingenjör

Leksands kommun
Samhällsutveckling, Trafikenheten

793 80 LEKSAND
Tel: 0247-80 213

----------------------------------------------------------