Nu är vi i mörkret och halkans säsong

Vi går nu med raska steg in i en tid med mörker och halka för såväl gående, cyklister som bilförare. Vi måste vara förberedda och rustade att möta de problem och risker som plötsligt och oväntat dyker upp. Vi vet att man syns sämre i mörker och risken att halka ökar. Mest utsatta är äldre oskyddade trafikanter, med andra ord äldre gående.

Gör dig synlig för andra trafikanter

Som gångtrafikant är det viktigt att göra sig synlig för fordonsförare och det gör man bäst med reflexer av olika slag. Reflexväst eller jacka med reflexer är utmärkt att använda, men också reflexbrickor och reflexer att fästa runt armar och ben är mycket bra. Säkrast är att kombinera flera reflexer. Cyklister ska ha belysning som fungerar under mörker samt reflexer på ekrarna. Som bilförare är det viktigt att ha bra belysning på bilen samt torkarblad, som håller rutan ren. Spolarvätska ska vara påfylld och anpassad för kallgrader.

Lång konvalescent vid halkolyckor

En fuktig gångbanan eller väg kan plötsligt och oväntat bli glashal. Kallas ibland för ”Svarta halkan”. Det kan vara svårt att förutse denna plötsliga halka, som beror på ett snabbt omslag till kallt väder och ibland nära vattendrag. Den ”vanliga” halkan kan man förbereda sig på med att använda halkskydd. Det mest effektiva är skor med inbyggt halkskydd – dubbar. Även halkskydd som fäst på hälen är att rekommendera. En ”enkel” halkolycka medför ofta en lång konvalescent.

Dubbade eller odubbad

Under tiden 1 december – 31 mars är det lag på att ha vinterdäck på bilen. Vinterdäck kan vara dubbade eller odubbade s.k. friktionsdäck. Vad man väljer beror oftast vilket underlag man mest åker på. Den kortaste bromssträckan på halt vinterväglag får man med bra dubbade däck. Det är viktigt att hastigheten alltid måste anpassas till det väglag som råder.

Det är tillåtet att använda dubbdäck under tiden 1 oktober – 15 april, men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag. Exempel på detta kan vara en resa till fjällen i slutet av april. Vinterväglag är när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen.

Om bilar med en totalvikt upp till 3500kg har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha dubbdäck vid vinterväglag. Detta gäller även om fordonet är undantaget från kravet på vinterdäck. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck. Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.

Trafik- och brottsförebyggande gruppen
Bernt Bergkvist