Älgolyckor ger svåra skadeföljder

Foto: Peter Zaar Marcus

I artiklar i Falukuriren har vi kunnat läsa om en älgolycka på Rv 70 i Avestatrakten där den manlig föraren satt fast och skadades allvarligt. Den kvinnliga passageraren klarade sig med lättare skador och kunde själv ta sig ur bilen. Personbilen blev helt demolerad och enligt bilden blev motorhuven, vindrutan och taket intryckt. Hastigheten var enligt uppgift mellan 90 – 100 km/timmen.

Hög hastighet – svårare skadeföljd
Skadeföljden av en viltolycka med en vuxen älg beror till största delen på hastigheten och typen av fordonet. Hög hastighet, äldre och mindre bilar ökar risken för personskador. Under ett år inträffar ca. 6 000 älgolyckor och ca. fem personer omkommer och 50 -70 skadas svårt. Forskning från Folksam visar att närmare 90 procent av alla svårt skadade i älgolyckor skedde på vägar med hastighetsgräns 80 km/tim och över. I en djupstudie av Trafikverket av 47 dödsfall skedde 39 på väg med hastighetsgräns på 90 km/tim och däröver, vilket klart visar att hög tillåten hastighet ger större skaderisk och flera dödsfall.

Stora krafter sätts i rörelse
Folksams forskning visar också på de stora krafter som sätts i rörelse vid en älgolycka. Som exempel en bil kör på torr sommarväg i 90 km/tim och helt oväntat kommer en vuxen älg (ca 300 kg) upp framför bilen. Föraren hinner inte reagera utan kör på älgen som kastas upp på motorhuven, krossar vindrutan och trycker ner taket mot föraren och passagerare. Älgens vikt motsvarar vid krocktillfället det tiodubbla (ca.10 g). Hinner föraren reagera (normal reaktionstid ca 1-2 sek) och bromsa minskas älgens krockvikt likaså vid lägre hastighet. Vid en hastighet av 70 km/tim skulle skadeföljden eventuellt kunna bli endast fordonsskador. Stoppsträckan beräknas i reaktionstid, som i 90 km/tim är ca 25 meter, och bromssträcka som är ca 40 meter på torr sommarväg. Den totala stoppsträckan blir då ca 65 meter.

Forskningen visar också att älgen, med sin höga tyngdpunkt, trycker ner taket eller river upp takinfästning samt kommer in i kupén och i alla fallen träffas förare och passagerare. Delar på kroppen som skadas och medför svåra skador är oftast huvud, nacke och armar.

Sänk farten och öka uppmärksamheten
För att undvika en viltolycka med personskador som följd är det viktigt sänka farten och öka uppsikten på sträckor där varning för vilt finns. Skyltarna sätts upp där vilt av erfarenhet passerar s.k. viltväxel. Den höjning av hastigheten från 80 till 90 km/tim som Trafikverket gjort på vägar inom delar av länet, med marginell tidsvinst, kan medföra större skadeföljd vid en älgolycka.

Trafik- och brottsförebyggande gruppen
Bernt Bergkvist