Rapport KPR/RPR

Kommunala pensionärsrådet har under hösten bytt namn till Kommunala Seniorrådet.
Rådet kommer att ha tre möten under våren och tre möten under hösten. Tidigare beredningsmöten utgår. Ordf. i Seniorrådet är Sara Blixt (M) . Ordinarie ledamöter i rådet från SPF Ronneby är Eva Holmberg och Ingvar Svensson.

Regionala pensionärsrådet
Efter höstens val är Christina Mattisson (S) ordf. och Christel Hammar Malmgren (M) v. ordf.
Ledamöter från SPF är ord. Styrbjörn Gustavsson, Anitha Fredriksson och ers. Eva Holmberg.
Klicka på länkarna så kommer du direkt till protokoll och mötestider för Ronneby kommuns pensionärsråd och Blekingeregionens pensionärsråd. Uppdaterad 220109.

 

Kommunala pensionärsrådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.
 
Ordförande
Anders Lund
anders.lund@ronneby.se

Regionala pensionärsrådet. Pensionärsrådet lyder under regionstyrelsen och är ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och regionstyrelsen.
 
Region Blekinges företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna. Pensionärsrådet sammanträder fyra gånger om året.

Ordförande
Ann-Charlotte Johansson (C), ordförande
Teo Zickbauer (S), vice ordförande

 

Länkar till rådens protokoll mm

Kommunala Pensionärsrådet KPR Ronneby

Regionala Pensionärsrådet RPR Blekinge

Rapport från studiedagar framtidens arbetssätt 2018