Victoria och Viktor 2022

Denna torsdag 27 okt var temat lite allvarligare. Ewa-Stina Johansson från bröstcancerförbundet och Conny Nöbelin från prostatacancerföreningen Viktor berättade lite om sina föreningar och vilken hjälp man kunde få där liksom det påverkansarbete de bedriver.