Årsmöteshandlingar 2021

Här är handlingar inför SPF Seniorerna Ronneby´s årsstämma den 27 maj kl. 10.00. SPF seniorerna Ronneby Årsmöte ”per capsulam” den 27 maj kl 10.00. P.g.a. risk för smittspridning kommer styrelsen att hålla årsmötet per capsulam. Handlingar kommer att finnas på SPF:s hemsida fr.o.m den 2 maj. Handlingar kan hämtas i lokalen tisdag den 11/5 och den 18/5 kl 10.00-15.00.I handlingarna finns ett preliminärt protokoll med valberedningens förslag. Meddela dina synpunkter på spf.ronneby@gmail.com eller per telefon till Yvonne Andersson, 073 3313042 senast den 25/5