Styrelseprotokoll

För att få ut informationen så snabbt som möjligt, läggs dokumenten från föreningen oftast upp utan underskrift. Originalen, som är undertecknade, arkiveras hos sekreterare.

  • Styrelsemöten 2021: Tid och Plats: Se kalender
  • Fikaansvarig vid styrelsemöten

Styrelseprotokoll

SPF Leksand

Daladistriktet

 
2021 2021

 

2020 2020

 

2019 2019
2018 2018

 

 

 

 

2017
 
 
2016