Resor

Resor med externa arrangörer. Vår resegrupp arbetar aktivt med idéer/önskemål och agerar ombud för etablerade researrangörer.

På grund av Coronapandemin ställdes alla resor in 2020. Vi hoppas kunna genomföra samma program samt nya resor under 2021.

För anmälningar, avanmälningar samt detaljerad information kring resorna kontakta reseombuden:

Inga-Lill Friberg, 070-612 17 71, ingalillf@gmail.com
Inez Granström, 070 - 670 62 29, inez.granstrom@ bredband.net
Ingegerd Lindblad, 070 - 757 94 15,
ingegerdlindbladh@gmail.com


Något om resevillkor.
De flerdagars resor, som SPF Moringen inbjuder till, sker genom att vi fungerar som ombud för en etablerad researrangör. Ofta sker arrangemanget i samarbete med flera deltagande SPF-föreningar på Södertörn.

Garantier och säkerhet vilar på den kommersiella arrangören, som också är mottagare av resenärens betalning.

Allmänna resevillkor har givits ut av Svenska Resebyråföreningen. Klicka här!
Utöver detta brukar den aktuella resebyrån ange egna villkor för avbeställning av resa. Vi kommer att ange aktuell resebyrå i förekommande fall. Ni rekommenderas att själv läsa dessa villkor på nätet eller att vända er till Resegruppen.

I utflykter och endagsresor, som vi själva arrangerar, anger vi sista dag för anmälan och betalning.