Mars

ORDFÖRANDEBREV NR 2/2021

Äntligen ser vi ljuset i mörkret - menar förstås att ljuset och våren är i antågande.

Det som ser mörkt ut är att det utlovade vaccinet dröjer - verkar vara på villovägar, men vi måste ändå se ljuset i mörkret och hålla ut - nu måste det ändå vara nära!

Trots denna pandemi är det mycket nyttigt att vara ute och promenera:

Ni vet väl att promenaderna fortgår varje måndag, kl 10.00 från Alkärrsplan. Då samlas SPF Moringens medlemmar, ledda av Ingegerd Lindblad, för en skön promenad genom fina Nynäshamn.

Utskick och information till våra medlemmar sker centralt via vårt medlemsregister. De allra flesta av medlemmarna har e-post, vilket är mycket bra. Till de som ännu inte har e-post skickar vi ett personligt brev. Men, har ni skaffat en e-post-länk eller ändrat e-postadressen så meddela oss detta till: info@spfmoringen.se

Programgruppens programblad har tillsänts våra medlemmar, dels genom e-post, samt genom ett personligt brev för de som inte har e-post. Programändringar förs fortlöpande in i programmet på vår hemsida. www.spfseniorerna.se/moringen

Ordföranden och vice ordföranden deltager i det kommunala pensionärsrådet, KPR, 
 två sammanträden 2020, det senare på distans, samt möte i februari 2021 , distans

På KPR ́s möten deltar politiker från de olika kommunala nämnderna, representanter från PRO, SPF Moringen, Neuroförbundet, Synskadades Riksförbund, Nynäshamns Demensförening, Strokeförbundet, Lotsen på Balder mfl.

Här är några ärenden som tagits upp och diskuterats på KPR under 2020/2021:

  • Nynäshamn har erhållit bidrag om 14 miljoner för välfärd,

  • Parboendegaranti och de antagna riktlinjerna enligt socialtjänstlagen,

  • Närtrafikens vara eller icke vara - men den ska vara kvar!

  • Parkeringsplatser/Handikappsparkeringar - för få och otillgängliga,

  • Tillgänglighetsfrågor: trottoarerna, parkeringsfrågor, gång- och cykelbanorna, rent snyggt och tryggt i alla kommundelarna,

  • Presentation av ett nytt Trygghetsboende på Höjdgatan (Älgen 18), 67 lägenheter, bostadsrätter, gemensamhetslokaler samt bovärd, bygglovsansökan förbereds,

  • Förbereder förfrågningsunderlag för ett nytt vård- och omsorgsboende 50-60 platser, preliminärt år 2024-2025,

  • Behovet av ledsagning, biståndshandläggning för bedömning,

  • Surfplattor finns att låna, kontakt tas med kommunens samordnare Carina Bränning,

  • Vaccination för våra omsorgstagare har pågått och pågår forfarande.

page1image4099469888 page1image4099470160

Våra styrelsemöten har vi numera på distans- Zoom- det fungerar mycket bra.

Som ni alla förstår så följer vi noggrant Folkhälsomyndighetens, Regionens och regeringens uttalade restriktioner, - men vi återkommer så snart som myndigheterna anser att vi kan öppna upp igen.

Vår hemsida är alltid öppen: www.spfseniorerna.se/moringen

Tills vi ses igen - Håll i - Håll ut - Håll avstånd.
Varma hälsningar till er alla:
Agneta Tjärnhammar
Ordförande