Maj

Till SPF Seniorerna Moringens medlemmar!

Översänder programblad med lite olika sommaraktiviteter med en sommarhälsning från programgruppen och styrelsen.

Vi börjar nu se en ljusning vad gäller denna pandemi och Covid-19 som har lamslagit inte bara våra verksamheter utan hela vår kommuns olika verksamheter. Vaccinationerna fungerar och många har också fått dos 2.

Våra utskick ska i huvudsak ske via vårt medlemsregister/miriam-systemet, alltså via e-post.

Det är cirka ett 80-tal medlemmar som av någon anledning inte har angett sin e-post till oss eller ändrat sin e-post, då är det mycket svårt att nå dig.

Har du även bytt telefonnummer så meddela oss även om detta.

Det är av denna anledning som du får detta brev och för att våra utskick ska bli mycket smidigare, så meddela vår medlemssekreterare dina ändringar: britt42.eneborg@gmail.com.

Med hopp om ett positivt svar,

Med vänlig hälsning

Agneta Tjärnhammar
Ordförande SPF Seniorerna Moringen
info@spfmoringen.se
070-7580055