Stadgar

Uppdaterades: 02 november 2016

STADGAR för SPF Moringen Nynäshamn i överensstämmelse med förbundets normalstadgar 2014 och fastställda vid föreningens årsmöte 2015

Länk till stadgarna

Ändringar i stadgarna skall godkännas på årsmöte och därefter av distriktsstyrelsen

Publicerades: 31 oktober 2016 Uppdaterades: 02 november 2016