Stadgar

STADGAR för SPF Moringen Nynäshamn i överensstämmelse med förbundets normalstadgar 2014 och fastställda vid föreningens årsmöte 2015

Länk till stadgarna

Ändringar i stadgarna skall godkännas på årsmöte och därefter av distriktsstyrelsen