Aktiviteter

Medlemsmöten sker en onsdag i månaden kl. 14.00. Entré 50 kronor betalas kontant eller med swish. Plats för våra medlemsmöten är Hantverkargården (HVG), Skolgatan 54 om inget annat anges.

  • Måndagspromenader
  • Måndagspromenader

På grund av Coronapandemin blir det fortsatta restriktioner under våren 2021. Vi hoppas dock kunna  genomföra vissa aktiviteter som t ex promenader och cykelturer.

Vad gäller inomhusaktiviteterna måste vi begränsa platserna pga restriktionerna, varför anmälan till dessa måste anmälas i förväg. Det kommer också att framgå av det programblad som skickats ut.

Programbladet hittar du också under rubriken Program på startsidan, där också eventuella ändringar kommer föras in.