Brev från ordföranden

Varmt välkomna till alla våra fina aktiviteter och verksamheter.

Hoppas att Ni alla fortfarande njuter av sensommarens sköna värme, kanske också med sköna avsvalkande bad i sjöar, vikar eller havsbad.

I höstens programhäfte, så presenterar programgruppen utifrån det gedigna arbete som de nu utfört och finns presenterat och ska också finnas för alla smakriktningar. Programgruppens arbete har i möjligaste mån också hörsammats utifrån de olika önskemål som framkommit och som har varit möjliga att genomföra.

Vi är också öppna för att få in fler förslag på olika aktiviteter och arrangemang.
Förslagslåda finns, den tycker vi är mycket viktig - inget förslag är dåligt - tvärtom vi emotser allt. Allt kan kanske inte genomföras, men vi försöker så gott det är möjligt.

Allt är inte hugget i sten, det kan bli förändringar, men det är viktigt att ni som har möjlighet att gå in på vår hemsida: www.spfseniorerna.se/moringen.
Vi försöker också att få in vårt material på Nynäshamns-Posten under Föreningsnytt.

Som ordförande för SPF Moringen önskar jag Er alla en fortsatt skön sensommar och framförallt, varmt välkomna till de olika arrangemang och aktiviteter som presenteras i vårt fina Programhäfte.

Jag vill också här - sist men inte minst- framföra ett varmt tack till Er alla som ställer upp och som gör SPF Seniorerna Moringen till en levande och färgrik förening;
För programgruppens gedigna arbete, till Er alla som också ser till att aktiviteterna och arrangemangen genomförs, samt till alla SPF Moringens medlemmar som också aktivt deltar i dessa aktiviteter och verksamheter.

Varma hälsningar

Agneta Tjärnhammar
Ordförande SPF Seniorerna Moringen