Information från ordförande augusti 2021

TILL SPF SENIORERNA MORINGEN

Vi ställde inte in - vi ställde om!
Årsmötet som skulle avhållits i februari 2021 har framflyttats enligt tidigare informationer. Pandemin kastade omkull vår planering, drabbade inte enbart för vår förening utan föreningslivet i stort.

Men nu är vi på gång – inte riktigt som vanligt - men nästan!

Programhäftet för september 2021 - februari 2022 är nu klart och vår ambition är självklart att sätta guldkant i er vardag! Programgruppens och styrelsens förutsättningar inför detta programhäfte har inneburit flera utmaningar, t ex reseutbuden och teaterbesöken med 1-2-3 dagars resor, fler erbjudanden kommer inför våren/sommaren.

Styrelsen och programgruppen är nöjda och hoppas självklart att ni medlemmar känner att det finns många bra, intressanta och givande aktiviteter, cirklar, medlemsträffar och resor.

Tillsammans kommer vi klara av detta!

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, samt under den pågående pandemin vill vi att alla ska vara fullt vaccinerade och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.page1image1676656

Information om föreningens aktiviteter är alltid uppdaterade via vår hemsida www.spfseniorerna.se/moringen, Nynäshamns-Posten/Föreningsnytt, samt Facebook-sidan, SPF-Seniorerna Moringen, en privat grupp för Moringens medlemmar.

Har ni e-post och inte anmält detta tidigare eller ändrat adress- så måste detta anmälas till vår medlemssekreterare eller ordföranden. Medlemsutskick är ett utmärkt verktyg för att snabbt få ut informationen till våra medlemmar!

Hoppas att ni alla blir inspirerade av utbudet i det bifogade programhäftet - glöm heller inte att anmäla er till de evenemang där föranmälan efterfrågas.

ALLT GOTT TILL ER ALLA TILLS VI MÖTS PÅ ÅRSMÖTET SOM ÄR VÅR FÖRSTA AKTIVITET!

Agneta Tjärnhammar/ordförande info@spfmoringen.se, 070-758 00 55