Medicinsk yoga

Pga för få anmälningar blir höstens yogasessioner nerlagda. Det är tråkigt men vi tar nya tag till vårterminen.