Hemlig resa

Den 8 juni är det dags. Varmt välkomna till Hemliga resan! Samling vid Alkärrsplan kl. 9.00. (buss). Anmälan görs senast den 28 maj. Se vidare i programbladet eller på hemsidan/Aktiviteter för info om betalning mm.

  • Vart är vi på väg???


Dagens innehåll är spännande, innehållsrikt och tillgängligt.
Anmälan görs snarast- (begr. antal platser) men senast 28 maj. Se vidare
Info om betalning mm i Program Bladet eller webben. Har du frågor
kontakta Lars Tjärnhammar telefon 070-515 7815
Välkomna!