Den hemliga resan

Läs Inga-Lill Fribergs referat från den "hemliga resan" den 8 juni