Kom och sjung

Onsdagen den 18 april startar vi en sånggrupp inom SPF Moringen. Vi samlas på Hantverkargården kl 18.00 och övar tillsammans med vår ledare, Ann-Marie Nilsson i ett par timmar 7 onsdagskvällar under våren.

Vi kommer att sjunga blandad musik, såsom traditionella vårsånger, Bellman, Taube och andra kända musikskapare, men också nyare musik och från andra länder. Vad det blir beror till viss del på oss som deltar. Att kunna läsa noter är inte nödvändigt.

Anmäla dig till Ann-Marie Nilsson telefon: 070 681 6913 eller
mail: ann-marie.nilsson@telia.com
Varmt välkomna!