Hemska händelser på Södertörn

Onsdag 6 december har vi medlemsmötet på Konstpoolen. Hemska händelser på Södertörn - Maria Landin har stor kunskap och mycket att berätta om vår bygd. Denna gång delger hon oss ruskigheter, som utspelat sig i våra trakter under gången tid. Välkomna!