Läs referatet från mötet med prästen som bryter mot reglerna

Förre kyrkoherden i Sorunda Lars Svärd besökte SPF Moringen i Hantverkargårdens lokaler, i Nynäshamn, onsdagen den sjunde juni. Inför en fulltalig publik agiterade, polemiserade och kåserade han både engagerat och gripande.