Välkomna till höstens första medlemsmöte

Vi träffas på Hantverkargården den onsdagen 23 augusti kl. 13.30 . Vi inleder med information om kommande resor, därefter aktuell information från styrelsen och avslutar med dagens tema, som är “Örat och hörseln”. Väl mött hälsar Programgruppen.

Vi får besök från HÖRBART-mottagningen i Nynäshamn. En del av oss vet inte om, att den mottagningen finns och vad den har att erbjuda. Man kommer att presentera sin verksamhet  och, med utgång från örats anatomi, berätta om åldrandets inverkan på hörseln, och vilka tekniska hjälpmedel ,som står till buds när så krävs. HÖRBART  är inte knutet till någon enskild leverantör eller organisation.