230119 Stort intresse för Bergslagssalongerna

1658 kom drottning Hedvig Eleonora på besök till Falun, som då var rikets näst största stad, och Falu gruva. Med anledning av det utfördes en oljemålning av drottningen, en målning som sitter på en av väggarna i Bergslagssalongerna i Stora Kopparbergs tidigare huvudkontor. Det här fick de 20 medlemmar i SPF Seniorerna Falun, som var först på anmälningsknapparna när visningen av Bergslagssalongerna lades ut på vår webbsida, veta torsdagen den 19 januari.