Skolor


1911


Elementarläroverket 1902


1920 eller tidigare

Utställning 1927


Västra skolan 1940-talet


Läroverket för flickor, Valhalla


1923


Kopparbergs sockens folkskola cirka 1910


Centrala verkstadsskolan i Haralsbo 1967


Husmodersskolan-BB-Södra skolan