Bostäder

Den här sidan är ett försök till sammanfattning av olika alternativ av boende som kan vara av intresse för äldre.

Läs om föreningens Trygghetsboendegrupp.

Bostadstillägg för pensionärer

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg som du kan få om du är pensionär och har låg pension. Klicka här för att på Pensionsmyndighetens webbplats läsa mer om bostadstillägg och ta reda på om du kan ha rätt till det.

Jämförelse mellan olika vård- och omsorgsboenden

Socialstyrelsen har en webbplats där du kan jämföra olika vård- och omsorgsboenden utifrån ett antal kriterier, klicka här.

Definition av olika typer av boenden

 • "Vanligt boende", dvs privatägda villor och radhus, lägenheter med bostads- eller hyresrätt. Dessa behandlas inte fortsättningsvis, det har ni antagligen bott i hela ert hittillsvarande liv.
 • Seniorboende/55+ bygger på att den äldre själv söker sig till ett boende för att bo nära andra äldre personer. Denna typ av boenden kan vara hyresrätt eller bostadsrätt med hög tillgänglighet till service. Ibland kan de vara utrustade med gemensamhetslokal och/eller hobbyrum. Den enskilde söker själv en lägenhet.
 • Trygghetsboende liknar seniorboende men där ska finnas en gemensamhetslokal och en person anställd som ordnar olika aktiviteter. De riktar sig till personer 63-65 år och äldre (vad avser Kopparstaden, se närmare längre ner) och förutsätter att man själv anmäler sitt intresse hos fastighetsägaren.
 • Vård- och omsorgsboende är bemannade dygnet runt med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. Den boende kan få hjälp med omvårdnad, rehabilitering och hälso- och sjukvård. Det finns även arbetsterapeuter och sjukgymnaster kopplade till de olika boendena. Landstinget kopplas in när det finns behov av läkare. Vård- och omsorgsboenden består av lägenheter som den boende hyr. Utöver hyran betalas avgift för hjälp och omsorg samt för mat. Lägenheterna är handikappanpassade och har trygghetslarm. För att flytta till ett vård- och omsorgsboende krävs en ansökan, utredning och beslut om bistånd för att man ska få ett sådant boende. Endast den som har stora vårdbehov bereds möjlighet till lägenhet där.

Ägandeformer

Vad bostadsrätt och hyresrätt innebär vet du sannolikt så det beskriver vi inte här. Numera finns även en tredje form, kooperativ hyresrätt. Läs på Wikipedia eller Bolagsverkets webbplats om vad det innebär. Vill du veta mer, googla på "kooperativ hyresrätt".

Vad finns i Falun?

På kommunens webbplats hittar du dokumentet Boendeplan för äldre.

kommunens webbplats finns även Bostadsprogram för Falu kommun, Utbyggnadsplan 2022-2024 och Bostadsmarknaden i Falun 2021.

Seniorboende/55+

Kopparstaden "döper om" sina boenden 220101
Kopparstadens +55 och trygghetsboende blir

tillsammans Senior fr o m 220101. Klicka här för att läsa.

Klicka här för att läsa om deras utbud och om att stå i deras kö.

HSB Hyresrätt i Dalarna AB
Herrhagsvägen 233 (18 lägenheter) ägs numera av ett dotterbolag till HSB. De ger ingen information om detta på sin webbplats eftersom det aldrig är någon som flyttar därifrån - och om någon flyttar så sprids detta snabbt via djungeltelegrafen (uppger de i telefon).

Tersen
Tersen på Tegelvägen 18 (44 lägenheter) är en kooperativ hyresrättförening. För att få tillgång till en lägenhet ska du först lämna in en intressanmälan. Vid ledig lägenhet blir du kallad till intervju, de boende väljs ut för att uppnå målet att hälften av de boende ska vara yrkesverksamma och hälften ska vara män. Klicka här för att läsa mer.

Bovieran
Bovieran i Hälsinggården 48 lägenheter bostadsrätter.
Bovieran Nova i Surbrunnshagen bostadsrätter.

Trygghetsboende

Kopparstaden "döper om" sina boenden 220101
Kopparstadens +55 och trygghetsboende blir

tillsammans Senior fr o m 220101. Klicka här för att läsa.

Klicka här för att läsa om deras utbud och om att stå i deras kö.

Gruvstaden:
Vandraren på Vandrarvägen 4-16 i Haraldsbo (14 lägenheter), läs mer på deras webbplats.

Vård- och omsorgsboende

Falu kommun driver elva vård- och omsorgsboenden och tre drivs av en privat utförare, A&O Ansvar och Omsorg AB.

Hög omvårdnad

 • Skoghem, 44 lgh
 • Gruvrisgården, 22 lgh
 • Daljunkargården, 41 lgh, drivs av A&O Ansvar och Omsorg AB

Inriktning demens

 • Risholnsgården, 40 lgh
 • Herrhagsgården, 77 lgh
 • Örjesbogården, 28 lgh
 • Lustigknopp, 31 lgh
 • Kårebacken, 32 lgh
 • Korsnäsgården, 33 lgh, drivs av A&O Ansvar och Omsorg AB
 • Norshöjden, 62 lgh, drivs av A&O Ansvar och Omsorg AB
 • Slottet, 60 lgh

Både hög omvårdnad och demens

 • Bjursåsgården, 24 lgh
 • Lyssfallet, 30 lgh
 • Hälsingebacken i Haraldsbo, 48 lgh
 • Källegården, 44 lgh

Korttidsvård

 • Lunden, 46 platser