Patientråden

Vårdcentralernas patientråd har till uppgift att vara en länk mellan befolkning och hälso- och sjuk­vården. De har cirka två möten per halvår. SPF Seniorernas representanter vill gärna ha dina synpunkter på vården vid din vårdcentral att framföra i vård-centralens patientråd. Kontakta oss! Vi är följande:

Sammankallande: Marianne Häggblom, 070-4633642

Grycksbo vårdcentral:
Sigrid Strand, 073-826 9596
Silja Lagerberg, 070-5633731

Britsarvets vårdcentral:
Anita Bergqvist, 070-693 1177
Gun-Britt Sandberg, 070-2429631

Tiskens vårdcental:
Ivan Vig, 073-0756766
Ewa Lindgren, 070-3262391

Norslunds vårdcentral:
Marianne Häggblom, 070-4633642
Sonja Schnürer, 073-0321940

Falu vårdcentral:
Birgitta Öbrink Westling, 070-321 55 06
Vakant

Kvarnportens vårdcentral:
Gun Karlsson, 070-231 45 38

Efterlysning: Patientrådsrepresentant till Falu VC

SPF söker patientrådsrepresentant till patientrådet vid Falu vårdcentral. För vidare information: Vänligen kontakta samordnare Marianne Häggblom tel 070 4633642 eller mail: marhblom@gmail.com.

Aktuellt från Patientråden

Britsarvet vc: Patientrådsmöte 24-02-07

Till ny ordförande valdes Kjell Persson tidigare verksam i Region Dalarna. Två nya patientrådsrepresentanter presenterades.

Dagens gäst var Camilla Spring. Hon berättade om sitt arbete som rehabkoordinator. Hon är en länk mellan patienter och vården och samarbetar med patient, rehab, försäkringskassa m m. Finns på1177, sök på rehabstöd. Obs Gratis.

Höjning av högkostnadsskyddet för öppenvård och hjälpmedel till 1400 kr från 1300 kr och sluten vård till 130 kr från 120 kr. Distansbesök via telefon – 100 kr.

En angelägen fråga var hur man ska få fler representanter till patientrådet. Nästa patientrådsmöte blir 15 maj.

Grycksbo vc: Patientrådsmöte 24-01-25

Sommar 2024 flyttar läkarmottagningen v 25-32 till Britsarvets vårdcentral. Provtagning och distriktssköterskemottagning kvar i Grycksbo. Från v 33 är läkarna tillbaka igen. Mycket bra läkarbemanning just nu.Tar gärna emot fler listade patienter.

Vaccination mot lunginflammation kommer strax igång och covidvaccination blir till våren igen för äldre och personer i riskgrupp.

Information om verksamheten vid bland annat Bjursåsgården ,Skoghem och Örjesbogården samt från hemtjänstgrupperna. Informationen belyste ämnen som aktiviteter, ekonomi, rekrytering speciellt nu till sommaren, arbetsmiljö osv.

Information från Kronans apotek:
Byter datasystem 8/2 men verksamheten ska flyta på som vanligt.

Information från Bjursås församling:
Barn och ungdomsgrupper har dragit i gång After school-grupper
Café öppet två ggr/vecka
Soppluncher
Språkträning
Kör, populär. Många vill vara med Andakter

DHR , PRO och SPF informerade om sin verksamhet.

Övriga frågor:
Bussar till och från Grycksbo och Bjursås. Problem med Dalatrafik. Detta påverkar också att det blir extra svårt vid rekrytering av sommarpersonal till Grycksbo. Dalatrafik inbjuds till nästa patientrådsmöte

Hur ska vi få fler till patientrådet som representerar hela åldersspannet? Funderingar på tematräffar för att involvera fler.

Nästa patientrådsmöte: 24-05-23