Patientråden

Vårdcentralernas patientråd har till uppgift att vara en länk mellan befolkning och hälso- och sjuk­vården. De har cirka två möten per halvår. SPF Seniorernas representanter vill gärna ha dina synpunkter på vården vid din vårdcentral att framföra i vård-centralens patientråd. Kontakta oss! Vi är följande:

Sammankallande: Marianne Häggblom, 070-4633642

Grycksbo vårdcentral:
Sigrid Strand, 073-826 9596
Silja Lagerberg, 070-5633731

Britsarvets vårdcentral:
Anita Bergqvist, 070-693 1177
Gun-Britt Sandberg, 070-2429631

Tiskens vårdcental:
Ivan Vig, 073-0756766
Ewa Lindgren, 070-3262391

Norslunds vårdcentral:
Marianne Häggblom, 070-4633642
Sonja Schnürer, 073-0321940

Falu vårdcentral:
Urban Björn, 070-3117131
Birgitta Öbrink Westling, 070-321 55 06

Aktuellt från Patientråden

Norslunds VC:

Dagens gäst var en representant från prostatacancerföreningen som informerade om föreningen, sjukdomen prostatacancer och behandlingen av denna. Alla män över 45 år uppmanas att regelbundet kontrollera bl a PSA-värdet.

Patientnämndens verksamhet presenterades av Catarina Forsberg som informerade om de analyser som gjorts kring patienters synpunkter på vården. Allmänt upplevs kommunikation som det största problemet. Catarina uppmanade oss att kontakta nämnden när behov finns. Telefon 023-490 100 och epost patientnamnden@regiondalarna.se. Synpunkter kan också lämnas via ett formulär på 1177.

Norslunds VC uppmanade patienter att boka provtagning på webben. Vårdcentralen kommer att öppna telefonsvar redan kl 06.00 och själva VC kl 07.00.

En sammanställning som gjorts över hela landet vad gäller patienters uppfattning om respektive vårdcentrals stöd/delaktighet/respekt/bemötande/kontinuitet/ tillgänglighet etc visade att Norslunds VC fått fina omdömen generellt i jämförelse med hela Dalarna och i jämförelse med hela landet.

Samarbetet med Falu kommun är positivt. Familjecentral finns i Elsborg. Äldremottagning planeras i Norslund. Samverkan med psykiatrin. Man kommer att ha samarbete med ungdomshälsan/skola.

(Källa Patientråd 2022-11-30). Nästa Patientråd blir 2023-02-23.