190612 Gamla Staberg - visning och lunch

Sommarlunch på Staberg med guidad visning av den nyrenoverade Bergsmansgården med trädgård samlade ett 25-tal SPFare denna grådassiga onsdag. Vi började med guiden Lotta Örtendahl som berättade om stort som smått som hänt.

Restaureringen av Stabergs bergsmansgård, som går i karolinsk barock med faluröda timmerbyggnader i en vacker gårdsbildning, började 2017 och avslutades med invigning 23 juni 2018. Då hade man återställt interiören, murat upp den gamla köksspisen liksom kistspisen i kökskammaren. Moderna väggar rivits och den gamla planlösningen återskapats. Allt för att ge såväl ortsbor som långväga besökare till världsarvet en bild av hur en förmögen bergsman, markscheider vid Falu Gruva Olaus Simonsson Nauclér med hustru Ebba Lohrman, kunde leva på 16-1700-talet. Runt bergsmansgården fanns ett stort antal byggnader, bl a två vaktkurer varav en blev ett Privé-dass.

Restaureringen gick på över 3 miljoner kronor och bekostades genom bidrag från Länsstyrelsen Dalarna, EU:s  landsbygdsprogram, Falu kommun/kulturförvaltningen och Vika-Hosjö Hembygdsförening.

Stabergs Brockträdgård från 1700-talets mitt är pietetsfullt restaurerad även den enligt ursprungliga ritningar. Den är en av de mest välbevarade bergsmansträdgårdarna runt Kopparberget. Köksträdgården är av 1700-talsmodell och indelad i fyra kvarter. Förutom bönor, rovor m m växer här en mängd äldre dalasorter, framförallt ärter och kålrötter. I fruktträdgården finns ett 30-tal gammaldags sorter planterade omgärdade av en vacker stenmur, vilka sorter bevaras för framtiden.

Både frukt och köksodlingar säljs vidare till lokalbefolkningen.

Efter en mycket bra guidning gick vi in i den varma restaurangen för att äta en god lunch.


Stora salen


Fönster mot trädgården


Vaktkur som blivit prive = dass


De olika äppelsorterna presenteras

Sköna sittplatser i trädgården

Karin Malmgren