190213 "Alla" var villiga att bli omvalda vid årsmötet

Det kan vara svårt för valberedningen i en idéell förening att hitta lämpliga och villiga personer att ställa upp till olika poster i föreningen. Så brukar det vara även inom SPF Seniorerna Falun när någon förtroendevald av någon anledning vill avsluta sitt uppdrag, det har tidigare valberedningsmedlemmar berättat.

Som tur är händer det inte så ofta. Alltså att någon vill avgå. När de väl har blivit valda till en post och det har gått ett år brukar de som regel ställa upp för omval. Det måste väl tolkas som att uppgifterna känns meningsfulla och stimulerande.

Så var det även vid föreningens årsmöte den 13 februari. I princip alla poster som väljs av årsmötet blev "omval". Det innebär styrelsen, KPR-representanter, revisorer, medlemsregistrerare och sammankallande i de olika kommittéerna. Övriga medlemmar i kommittéerna rekryterar respektive kommitté själv (även under löpande år) och rapporterar i efterhand till styrelsen som fattar ett formellt beslut om kommitténs sammansättning. Så om du är intresserad av att delta i en kommittés arbete kan du kontakta någon i kommittén, klicka här. Om du tänker att "jag är inte så insatt i föreningens arbete så jag avvaktar väl" så tänk inte så. Det är ju alltid "nya infallsvinklar" som är värdefulla i en idéell förening!

Årsmötet belöt att Trafikkommitten avskaffas, arbetsuppgifterna förs över till KPR, dvs till våra representanter i Kommunala Pensionärsrådet.

Även Väntjänstkommittén beslöts att avskaffas. Dess verksamhet har bestått av flera delar, dels att arrangera Kafé Björken (den delen kommer förhoppningsvis att ersättas av aktiviteter i Seniorernas hus när vi får tillgång till det), Gemensam lunch en gång i månaden (som "övertas" av Programkommittén), och stöd till våra äldsta medlemmar.

Att Väntjänstkommittén avskaffas innebär dock inte att föreningen kommer att engagera sig mindre i de äldsta medlemmarnas välbefinnande. Visserligen pratas det ofta om att vi behöver tillgodose intressen hos nyblivna pensionärer för att de ska finna det meningsfullt att bli medlemmar i föreningen. Men det gäller att kunna ha två tankar i huvudet, dels arrangera aktiviteter som lockar "ungdomarna" och samtidigt sådant som kan minska ensamhet hos de äldre medlemmarna.

Till kaffet fick vi lyssna till Christer Gruhs, se separat referat.

Bo Bävertoft