Om föreningen

SPF Seniorerna Falun är en lokalförening av SPF Seniorerna. Föreningen bildades 1979 och har idag cirka 2500 medlemmar.

Syftet med föreningens verksamhet är tvådelat:

  • Att påverka lokal-, regional- och rikspolitik samt samhället i övrigt i en riktning som gynnar seniorer.
  • Att erbjuda medlemmarna ett brett och berikande utbud av aktiviteter att välja på för att vi på ett konkret sätt ska bidra till att öka livskvaliteten för de seniorer som vill leva ett aktivt liv - utifrån sina egna villkor och förutsättningar.

Som medlem får du organisationens tidning Senioren 9 nr/år och föreningens medlemsblad MedlemsNytt 4 nr/år. Du kan som medlem teckna försäkringar.

Alla pensionärer är välkomna som medlemmar. Ingen åldersgräns. Årsavgiften för 2024 är 260 kr, inkl avgifter till distriktet och förbundet. Om du anmäler dig under årets fjärde kvartal gäller medlemsavgiften även för påföljande år.

Läs här hur du kan få fakturan som e-faktura.

Ordförande för föreningen är sedan årsmötet i februari 2018 Anders Sätterberg. Tidigare ordföranden har varit Herbert Carlén, Ann-Britt Åsebol, Gunnar Trued, Karin Michols, Karl Henriksson, Jan G:son Lindberg, Hans Petré, Henning Nilsson, Karin Magnusson-Björklund och Gustav Larsson.

Klicka på en markerad rad här nedan för att komma till respektive sida

Bli medlem
Kontakta SPF Seniorerna Falun
Ordföranden har ordet 
Styrelsen och övriga funktionärer
Referat av styrelsemöten
MedlemsNytt

Planerade styrelsesammanträden under 2024: 8 januari, 12 februari, 11 mars, 8 april, 13  maj, 10 juni, 12 augusti, 9 september, 7 oktober, 12 november samt 9 december kl 10.00 i föreningens expeditionslokal.

Så här är föreningens arbete organiserat
Boka ett sammanträdesrum

KGK - Karlar, Grabbar, Kompisar

Försäkringar

Blanketter
Årsmöteshandlingar

Historik
Statistik över antal medlemmar
E-faktura

Våra stadgar
Verksamhetsplan för 2023 och organisationsschema
Föreningsadministration

Här kan du läsa mer om förbundet

Mål och strategier 2021-2023
Publicerings- och integritetspolicy

Senioren Landet runt - inloggning