Boken kommer - fysiskt och digitalt

Boken kommer - fysiskt

Om du pga ålder eller handikapp inte kan komma till Falu Stadsbibliotek så kan biblioteket komma till dig. De kör gratis hem böcker inklusive talböcker till dig en gång i månaden. Kontakta Marie Wallin, tel 82237.

Boken kommer - digitalt

Men du kan även via nätet till din dator/läsplatta ladda hem böcker att läsa eller lyssna på. Gå in på bibliotekets webbplats och klicka på rubriken "E-biblioteket" för att läsa om vad som erbjuds och hur du går till väga.

Klicka här för deras sida ”Liten webbskola”.