180207 Trygghetsboendegruppen informerar om sitt arbete

Gruppen har nu verkat i ett år och haft kontakter med politiker, byggare och projektörer. Det har visat sig att det inte är så lätt att hitta tomt att bygga på, och att få politikerna med på banan. Men det verkar ändå som att vårt arbete har gjort att fler har fått upp ögonen för att det är ett stort behov av trygghetsbo­ende i Falun.

Vi har fått FaluKuri­ren att skriva en artikel den 2 januari, artikeln var även införd på tid­ningens nät­sida, om att SPF Seniorer­na i Falun önskar att det byggs fler trygghetsboen­den i Falun. Det skrevs också en artikel om Kop­par­stadens trygghetsbo­ende på Smedjan. Det är över 1000 som står i kö för trygghetsboende i Falun.

Vi har lokaliserat sex tomter som skulle vara intressanta för ett trygg­hetsboende. Vi har fått klart för oss att det finns lagar, förordningar, tjänstemän, politiker och länsstyrelse, som har synpunkter och åsikter. Vi har också hört från många håll att länsstyrelsen i Dalarna är väldigt svår att ha att göra med i jämförelse med andra länsstyrelser när det gäller bygglov och tolkande av förordningar.

Det är konstigt att politikerna i Falun inte bara säger: jättebra att ni vill få någon att bygga ett trygghetsboende, då behöver ju inte kommunens bud­get belastas av ett sådant bygge, utan de kan fokusera på skolor dagis osv. Kommunen behöver då endast stå för en person som fritidsledare. Ett nytt trygghetsboende med ett 70-tal lägen­heter kommer förmodligen resultera i att cirka 30 till 40 villor skulle bli lediga för yngre barn­familjer och kommunen kan växa vidare.

Någon kanske frågar sig: vad blir det för upplåtel­seform i det trygghetsbo­ende vi för­söker skapa? Det får fram­tiden utvisa. De former som kan bli aktu­ella är hyresrätt, bo­stadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Kooperativ hyresrätt är en mellan­form mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt, som inte är så välkänd ännu. Man betalar en medlemsinsats och en upplåtelseinsats, som man sedan får tillbaka när man flyttar. Det går inte att sälja den kooperativa hyresrätten och det blir därmed ingen värdesteg­ring.

Vi har fått kontakt med ett fastighets­bolag som eventuellt kan tänka sig att bygga ett trygghetsboende på Norra Järnvägsgatan, mitt emot Söder­baum­ska skolan.

Senast i månadsskiftet februari/ mars hoppas vi kunna gå ut med ett grupp-mejl där vi efterfrågar med­lemmarnas intresse för ett trygg­hets­boende på Norra Järnvägsgatan.

Trygghetsboendegruppen 2018-02-07

Gunnar Trued        Urban Björn       Sören Norgren