200200 Rapport från Trygghetsboendegruppen

Trygghetsboendegruppen tackar!

Det var ett stort deltagande i Trygghetsboendegruppens Enkät 2019. Vi i gruppen vill tacka alla för deltagandet. Era svar kommer nu att vara till stor hjälp i gruppens fortsatta arbete för att få fram fler trygghetsboenden i Falun. Nedan följer resultat av enkäten.

  1. Enkäten sändes ut till 2001 e-postadresser, och de utan e postadresser kunde svara med hjälp av expeditionen. Vi fick svar från 510 hushåll (829 personer). Av dessa var hela 462 hushåll positiva till att bo i ett trygghetsboende.
  2. Var vill de flesta bo? Jo som väntat är det centralt de flesta vill bo; sedan är det norr och öster om centrum som många önskar bo.
  3. När det gäller boendeformen är det kooperativ hyresrätt och vanlig hyresrätt de flesta önskar.
  4. Beträffande bostadsstorlek är det 3 rum och kök som de flesta önskar, och sedan är det 2 rum och kök som efterfrågas.
  5. Av de hushåll som kan tänka sig bo i ett trygghetsboende är 57 procent födda på 40-talet och 25 procent på 50-talet.
  6. Hur många personer är det i hushållen? 167 hushåll består av en person (dvs 36 procent av de svarande hushållen), övriga består av två personer.

Detta visar att det är många som sitter ensamma och som önskar bo i ett trygghetsboende med möjlighet att träffas i gemensamhetslokaler.

Trygghetsboendegruppen har fortsatt kontakt med ett antal byggherrar, kommunen och politiker. De projekt som vi bevakar och försöker påverka är fortfarande i sin linda. Alla vet att det tar tid från tanke till färdigställande. Vår enkät uppskattas av alla vi presenterar den för. Enkäten är ett bra bevis på att det behövs trygghetsboende i Falun.

Läs gärna inlägget "Seniorpodden om bostäder" Senioren nr 1 2020 sidan 82.

När det gäller våra framtida trygghetsboenden måste vi nog vara beredda på att våra lägenheter kommer att vara betydligt mindre än vad vi varit vana vid hittills. Detta för att vi skall ha råd att bo där med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

Än en gång ett stort tack till alla som besvarat vår enkät. Trygghetsboendegruppen arbetar fortsatt vidare med vår vision om att det skall byggas fler trygghetsboenden i Falun. Även om det kommer att ta tid innan vi kan flytta in.

Trygghetsboendegruppen

Urban Björn     Sören Norgren     Herbert Carlén     Gunnar Trued