Sjukvård

Region Dalarnas sjukvårdsrådgivning

Telefonrådgivning i sjukvårdsfrågor vardagar 16.00 – 07.00 samt under helger dygnet runt. Telefon 0771-49 11 77. Vardagar svarar vårdcentralerna för rådgivningen.

Digital vårdcentral

Med Region Dalarnas app Min vård kan du träffa läkare eller sjukgymnast/fysioterapeut och få medicinska konsultationer via videosamtal. Det enda du behöver är en internetuppkoppling och Mobilt bankID. Läs här.

Egen vårdbegäran

Du vet väl att du själv kan skriva remiss och skicka till specialistavdelning på lasarettet? Läs här.

Patientråden

Patientråden är till för dig som är patient. Läs här.

Vart vänder jag mig när minnet sviker.

Omvårdnadsförvaltningen och Region Dalarna har tillsammans tagit fram ett faktablad som informerar om vart man vänder sig för att få råd när minnet sviker, klicka här.

En folder finns nu om stödteamet inom demensområdet, klicka här. Kontaktcenter Falu kommun Telefon: 023-830 00 E-post: kontaktcenter@falun.se kan ge mer besked.

Koll på läkemedel

Koll på läkemedel är ett samarbete mellan Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Apoteket för bättre läkemedelsbehandling till äldre. Samarbetet har pågått sedan 2009. Syftet är att utbilda och stödja patienter så att man själv kan agera för en bättre behandling. Läs mer här.