Längs ån


1930-talet


1941

1994


Läs här om Falu Valskvarn.


Garvaregatan 5, troligen 1960-1980-tal


Samma som ovan 2011


Nybron 1973


1923


Från järnvägen 1910


Före 1906


Före 1906