Publicerings- och integritetspolicy

Uppdaterades: 11 juni 2018

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter det engelska namnet The General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Vår förenings styrelse har antagit en publicerings- och integritetspolicy. Klicka här för att läsa den.

Publicerades: 11 juni 2018 Uppdaterades: 11 juni 2018